Etik & moral

Boris bygg är ett öppet företag som förutom byggande och renovering, prioriterar kundernas visioner och önskningar samt miljön som är viktig för oss alla.

  • Öppenhet

    Var öppen och ärlig. Öppenhet avser ett öppet sinnelag i relationen till andra människor och nya uppgifter. Ett uppträdande som bygger på öppenhet och ärlighet stärker oss, minskar osäkerheten och ökar kvalitén i det vi gör. Att säga som det är, utan att försköna eller dölja verkligheten, bidrar också till effektivitet.

  • Ansvar

    Vårt ansvartagande omfattar lojalitet och att vi alltid driver våra uppdrag, hushåller med våra resurser och drar lärdom av konsekvenser och resultat. Vi har också ett ansvar att påtala när förutsättningar saknas för att lösa uppgiften.

  • Miljö

    Kretsloppstänkandet är själva grunden i vårt byggande. Självklart ställs vi inför val där det vore frestande att förtränga miljöaspekten, men det skulle bara vara som att blunda för realiteter. Denna hållning gör oftast att vi inte bara bygger billigare utan även mår bättre fysiskt och psykiskt i en harmonisk arbetsmiljö.

 
 

Bygg & Renoveringar

Vi hjälper dig förverkliga dina idéer när du vill bygga eller renovera ditt hus. Från grunden till taket av ditt hus erfar vi expertis inom området.

 

Besiktning

Har ni frågor om golv, väggar, vind, och kanske källaren? Prata med oss på Boris Bygg professionell besiktningsman som kan ge er en fullständig analys av eran fastighet.

Har du frågor? Skicka ett meddelande till Boris Bygg här!

omoss_image