Perforerad tak-gips ger effektiv ljuddämpning i offentliga lokaler, här entrén i en förskola.